INSTALKONTAKT
Tomasz Liwiński
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 12/27

+48 781 436 737

instalkontakt@wp.pl

Realizacja: citroni.pl

POMPOWNIE PRZECIW POŻAROWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy pomp w instalacjach P-POŻ powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Oferujemy naszym klientom serwis systemów przeciwpożarowych w systemie rocznym ( jeden przegląd na rok ).

Zapewniamy również profesjonalne szkolenia dotyczące obsługi poszczególnych urządzeń podczas każdego serwisu rocznego.